За нас

cOoLTuRa.mk е веб страница, чија основна мисија е промовирањето на македонската култура. Целта ни е да ги доближиме културните настани и манифестации до пошироката публика и да ги популаризираме. Ќе се трудиме квалитетно, објективно и правовремено да ја информираме нашата публика за сите тековни случувања.

Слободно пишете ни на:  info@cooltura.mk или cooltura.mk@gmail.com

UA-20274170-1